Groen Oud-Heverlee heeft voorzittersduo

Na meer dan 36 jaar enorme inzet als lid en als voorzitster van Groen Oud-Heverlee, besliste Bertje Raeymakers om haar voorzittersschap door te geven. Vanaf  het begin van onze groep in 1982, bouwde Bertje mee aan een dynamische en actieve werking. We plannen later een moment om zoveel jaren engagement te vieren !  

Op dinsdag 22 november hielden de leden van groen Oud-Heverlee een voorzittersverkiezing.

Er was slechts één kandidatuur: Aline Massin en Werner Dejonghe stelden zich als duo voor om het voorzitterschap waar te nemen. Zij werden  vlot verkozen met  94% van de uitgebrachte stemmen.

Een duo als voorzitter is misschien niet alledaags maar in Groene kringen en Ecolo zeker geen unicum.

Werner De Jonghe, gemeenteraadslid voor Agalev in Oud-Heverlee van 1982 tot 2000, en nadien één der drijvende krachten van Groen in De Pinte, verwoordde het in zijn voorstellingsspeech zo:

“Oud-Heverlee staat niet los van de rest van de wereld. Wij leven nu eenmaal in een wereld met grote uitdagingen en problemen. Denken wij maar aan ons energiegebruik, onze manier van  wonen, hoe we ons verplaatsen, de roep om medezeggenschap van de bevolking...

Dat vraagt om oplossingen :  overgang naar een duurzaam en klimaatvriendelijke energiegebruik, een sociale huisvesting met betaalbare huren en kosten,   een tegengaan van de verrommeling op het vlak van ruimtelijke ordening en een rechtmatige plaats voor de zachte weggebruikers met het STOP-principe als uitgangspunt  (eerst Stappen, dan Trappen, dan Openbaar vervoer en als laatste optie Privaat vervoer). Dit realiseren met  participatie van alle bevolkingsgroepen : jongeren, ouderen, armeren, moet de leidraad vormen voor ons handelen.

Als groene partij in Oud-Heverlee moeten  wij proberen deze grote krachtlijnen op lokaal vlak verder waar te maken. Deels is dat al gelukt:  wij worden aanvaard als partners in het gemeentebestuur en onze positie is sterk: wij hebben op het beleid gewogen en zullen dat voortdoen, de volgende twee jaar. Dat mag de bevolking weten.

Naar de toekomst toe willen we als voorzitters onze campagne naar volgende verkiezingen  intensief voorbereiden. Wij hebben de plicht ons in te zetten om deze groene stem blijvend te laten meeklinken de twee laatste jaren van dit gemeentebestuur en er alles aan te doen om ze te versterken na de verkiezingen van 2018, zodat onze concrete projecten nog meer gewicht krijgen.

Om die groene, politieke stem te laten horen, is een goed georganiseerde ledengroep van Groen Oud-Heverlee noodzakelijk.  Samen staan wij sterk,  gewone leden en onze schepen en gemeenteraadsleden. Wij moeten mekaar ondersteunen en zo trouw zijn aan de mensen die voor ons gestemd hebben. Wij willen verder werken om onze groep nog te versterker.

Aline Massin vervolledigt  

“ Het is duidelijk:  Groenen en groene partijen worden niet meer als een randverschijnsel  gezien, maar wij zitten met onze groene doelstellingen in de kern van de samenleving: bedrijfsleven, universiteiten, internationale organisaties, scholen, jeugdbewegingen, sociale bewegingen, verenigingen...

Deze voorzitterswissel is een kans om eens rustig onze werking te bekijken en een sterke planning te maken voor de komende twee jaar.

Onze eigen werking van de gemotiveerde en actieve groep, Groen O-H , staat centraal. Zij is de motor van de realisaties van Groen. Wij voorzitters staan ten dienste van onze groep via het plannen en voorzitten van onze vergaderingen, door het ondersteunen van de leden en hun initiatieven en  via het opvolgen van het schepencollege en de gemeenteraad. Hieraan willen we meewerken zodat iedereen geïnformeerd en creatief kan samenwerken aan een groen en 'warm' Oud-Heverlee.

Wij willen streven naar goede contacten met alle andere lokale partijen , maar ook nauw contact houden met Groen nationaal, provinciaal en regionaal. Want zij confronteren ons soms met problemen waar wij in Oud-Heverlee (nog) niet  mee te maken hebben (het oprukken van de stadsrand,  industrie, vliegtuiglawaai, enz..)

Wij willen werk maken van de ledenwerving en  uiteraard de volgende gemeenteraadsverkiezingen voorbereiden, met alles wat daarbij komt kijken samenstelling van de lijst, enz…”

Na de verkiezing genoten wij nog van een drankje en een hapje.